Home Appliance

 

Home Appliance

เป็นสินค้าในที่ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นชั้นวางของในตู้เย็น ชั้นวางขวดไวน์
หรือตะกร้าในเครื่องล้างจาน ผลิตภัณฑ์ของที่ที่ผลิดขึ้นมา ได้รับการตรวจสอบและทดสอบ จนมั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน