Automotive Parts

กลุ่มสินค้าที่มีการควบคุมการผลิตเป็นพิเศษ

ต้องมีความแข็งแรงทนทาน มีความเที่ยงตรงในการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ชิ้นงานจากลวดซึ่งจะต้องไปประกอบในส่วนต่างๆ 

ของรถยนต์ เช่น โครงสร้างในเบาะคนขับ โครงที่บังแดด หรือ ตัวล็อคเบาะที่นั่งเด็กเป็นต้น