Electro Static Powder Coating


Electro Static Powder Coating 


การพ่นสีฝุ่น หรือ Powder Coat หมายถึง ลักษณะของการพ่นสีที่มีลักษณะเนื้อสีเป็นผงฝุ่นเหมือนกับ แป้ง หรือ Powder Paint ซึ่งเราสามารถนำมาพ่นใส่วัสดุ เพื่อให้เกิดสีสรรและลวดลายในแบบที่เราต้องการได้ ไม่ว่าจะพ่นลงบน เหล็ก โลหะ หรืออลูมิเนียม ที่มีพื้นผิวเรียบมันลื่น สีก็จะก่อเกิดคุณสมบัติที่คงทนเกาะติดแน่นไม่หลุดออก มีความทนทานอยู่ได้อย่างยาวนานหลายสิบปี ซึ่งนอกจากลักษณะที่โดดเด่นของประเภทสี รวมถึงกรรมวิธีการพ่นสีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้สีฝุ่นมีการใช้งานที่แตกต่างกว่าสีชนิดอื่นพอสมควร